Een raad van advies als strategische meerwaarde voor jouw kmo.

Dewulf-Verstichel staat voor een integrale en persoonlijke begeleiding van kmo’s, bij de installatie van een professionele raad van advies. Daarbij zetten we steeds bedrijf én de ondernemer als mens centraal. Als ondernemers hebben we beiden een ruime ervaring met KMO’s. Deze ervaring hebben we vertaald in een multi-disciplinaire aanpak. 
 
Wij denken tevens mee met onze klanten inzake: HRM, conflictbemiddeling, opvolgingsregelingen, corporate finance, marketing etc.  Dankzij een breed partnernetwerk kunnen we daarnaast ook meer gespecialiseerde diensten verstrekken.
 
Wij staan borg voor een efficiënte en snelle aanpak. No-nonsense, ‘to-the-point’ en met beide voeten op de grond. We werken pragmatisch, waarborgen een discrete en vertrouwelijke approach. De integriteit en respect van alle betrokken partijen staan voorop.
 
Voor onze dienstverlening doen we beroep op een uitgebreid netwerk van ervaren en competente partners. Onze partners zijn stuk voor stuk professionals in hun vakgebied (fiscaal, juridisch, financieel...). Voor het gedeelte Human Resources doet Dewulf-Verstichel geïntegreerd beroep op HR Flux te Kortrijk. De adviseurs worden door Dewulf-Verstichel geselecteerd in functie van de specifieke noden van het project. Door een doorgedreven selectie en begeleiding door Dewulf-Verstichel, staan wij garant voor een optimale dienstverlening. Colin Dewulf en Mario Verstichel staan voor jou klaar.
 

Advies nodig? Contacteer ons hier.

Interim management

Vanaf september 2022 is Dewulf-Verstichel ook jouw businesspartner voor interim management.  Bij Dewulf-Verstichel zijn onze interim managers geen 'lonesome cowboys'.  Zij kunnen immers steeds terecht bij de partners van Dewulf-Verstichel.  Wij zorgen ook voor evaluatie en klankbordmeetings.  Voor elk domein staat er een ervaren partner klaar.  Dank zij de nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf HR Flux (www.hrflux.be) kunnen wij het geschikte profiel voor jouw bedrijf  snel vinden.  Probeer ons!

De interim managers van Dewulf-Verstichel zijn experts in één of meerdere van volgende domeinen:
- General Management
- Financial & ICT Management
- HR Management

Bent U geïnteresseerd om deel uit te maken van ons team interim managers of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Contacteer ons

Stappenplan

Samen met Dewulf-Verstichel kunt u op een succesvolle manier een raad van advies opstarten. Dewulf-Verstichel zorgt enerzijds voor de juiste personen binnen uw raad van advies. Daarnaast begeleidt Dewulf-Verstichel u tijdens het volledige traject in 5 stappen. 

Stap 1 - Opstellen van een missie, visie en strategisch plan

Bepaling van de missie, visie en expliciteren van de bedrijfsstrategie. Geen raad van advies zonder visie. Het expliciet maken van de visie van de ondernemer is de sleutel tot succes. Dewulf-Verstichel ontwikkelt samen met de klant deze visie en definieert de strategische prioriteiten. De samenvatting van de prioriteiten zijn het uitgangspunt van de op te richten raad van advies. De raad van advies houdt de vinger aan de ‘strategische pols’ van de raad van bestuur die zo de juiste beslissingen kan nemen. Deze stap is een noodzakelijke stap zonder dewelke een raad van advies binnen de KMO gedoemd is te mislukken.

Services
Services

Stap 2 - Inventarisatie van noden en competenties

Inventarisatie van noden en competenties: niet enkel kijken wat gisteren belangrijk was maar vooral wat morgen en de dag erna nog belangrijker zal zijn. Dewulf-Verstichel inventariseert de aanwezige competenties van bestaande aandeelhouders, raad van bestuur en management. Na deze inventarisatie, a.d.h.v. een gevalideerde methodologie gaan we op zoek naar complementaire, ontbrekende competenties, rekening houdend met de strategische prioriteiten zoals vastgelegd in stap 1.

Stap 3 - Aanbrengen van de juiste kandida(a)t(en)en maken van afspraken

Dewulf-Verstichel stelt een shortlist met kandidaten op en zorgt voor perfecte briefing bij opstart. Onze ruime expertise en uitgebreid netwerk laten ons toe die talenten in huis te halen die een échte meerwaarde betekenen. Hierbij wordt vooral ook gekeken naar de cultuur van de organisatie. Ook de financiële afspraken en engagementen van de adviseurs worden zorgvuldig met de adviseurs vastgelegd.  

Services
Services

Stap 4 - Monitoring van de werking/vergadering van de raad van advies

Dewulf-Verstichel treedt hier op als katalysator en coach van het vergaderproces en zorgt voor de juiste dynamiek. Indien nodig begeleiden we noodzakelijke bijsturingen. Concreet is Dewulf-Verstichel aanwezig op 2 bijeenkomsten.  

Stap 5 - Periodieke evaluatie van de raad van advies

Eerste evaluatie na 4 vergaderingen. Is er vooruitgang? Is er een wezenlijke meerwaarde? Wat kan er beter etc.? We coachen onze adviseurs in kader van hun opdracht - periodieke evaluatie van de raad van advies. 

Services

Wie zijn we

about_img

Colin Dewulf

Psycholoog

Meer dan 25 jaar ervaring in HRM advies
Oprichter en zaakvoerder HR Flux

"Als psycholoog heb ik een ruime ervaring opgebouwd van ondertussen 30 jaar binnen de rekrutering, selectie en organisatieontwikkeling van kmo's. Net die kennis en expertise komt uitstekend van pas bij de voorbereiding, het bemannen en bevrouwen en verder monitoren van een raad van advies. Ook bij de evaluatie van de werking van een raad van advies komt deze ervaring goed van pas. De voldoening die volgt wanneer organisaties dan een succesvolle groei kennen is ontzettend!"Mario Verstichel

Handelsingenieur KULeuven, aangevuld met diverse opleidingen aan Vlerick, Ehsal etc.

Meer dan 20 jaar ervaring in het leiden en besturen van KMO’s.
 
"Een KMO kenmerkt zich door vakmanschap maar ook gedrevenheid en passie. Dit is een belangrijke succesfactor. Beslissingen worden snel, maar vaak ook te intuïtief genomen. Een goed strategisch plan is in elke organisatie onontbeerlijk. Het definiëren van strategische prioriteiten en deze vertalen naar concrete actieplannen is de sleutel tot succes. Mijn ervaringen, zowel goede als minder goede delen met onze klanten geeft mij voldoening. Samen met onze klanten het strategisch denkproces expliciteren is de eerste stap naar het succesvol installeren van een raad van advies."

 

about_img

Contacteer ons


Dewulf-Verstichel BV gebruikt bovenstaande persoonsgegevens uitsluitend om te antwoorden op de vragen van de ontvanger door te sturen. Eenmaal deze vragen beantwoord zijn, ontvangt hij/zij geen mails meer. De ontvanger ontvangt geen andere promotionele nieuwsbrieven.


Contacteer ons en we helpen uw bedrijf vooruit. 

KMO-Portefeuille

​registratienummer DV.A234119